בת הים הכשרה ~ The Kosher Mermaid

1024 647 admin

דיסני ביידיש? הו כן! לכבוד ראש השנה צללתי למעמקים בעקבות המאכלים היהודיים הכשרים (ואלו ש…פחות) והגעתי למסקנה מעניינת! לובסטר או גפילטע פיש? צמחונים? חכו לזה 🙂 Disney in… Yiddish? YO! In honor of ROSH HASHANAH I dived into the deeps after the traditional Kosher (and not so Kosher) foods and came to an interesting conclution! Lobster or Gefilte fish? Vegetarian? Wait for it 🙂

 

Lyrics:
עס קומט שוין באַלד ראָש השנה
די גראָטשקע איז גרויס אין ים
די לאָבסטער מיט שרימפסלעך שווימען
זען אויס צו מיר מלא טעם
און נאָר דער קאַרפ שווימט אין וואַנע
מיר איז געוואָרן שלעכט
צוזאַמען פֿ‏אַר ראָש השנה
זינגען זיי טעג און נעכט:

געפֿילטע פֿיש
געפֿילטע פֿיש
עסט נאָר אַ שטיקל
ס’ברענגט דיר אַ גליקל
קומט שוין צום טיש
עס בליאַסקעט דער ווייסער טיש אַרויס
און אין דעם האַרץ די פֿרייד איז גרויס
אוי אַ מחייה מיט אַזאַ חיה
געפֿילטע פֿיש
געפֿילטע פֿיש

לויט מיין אינסטינקט
ס’איז גרוי און ס’שטינקט
קוקט נאָר אַרום
אונטר דער ערד
ס’איז דא אַ סוד
וואס ביי אינדז, יידן – איז אַ יסוד
פֿאַראַן אַ קונץ
ייעדן מאכל ביי אונדז
נישט נאָר געפֿילטע פֿיש:

אַ קאָפ פֿון אַ פֿיש נישט ווערן אַ שוואַנץ
קוגל צו מערן – אַ פעקל אַ גאַנץ
קישקע – הצלחה
קרעפלעך – אַ ברכה
צו זיי שוין דאַר – עס נאָר שמאַלץ

טשאָלנט – אַ ירושה
לאַטקעס – אָן בושה
עסט פולקע – לויפֿט גיכער
אָבער ס’איז זיכער:
בלייבט יונג און פֿריש
זייט רייך און סעקסיש
נו, עסט נאָר געפֿילטע פֿיש

געפֿילטע פֿיש
געפֿילטע פֿיש
דאָס איז מיין חידוש
הער צו אויף יידיש
דאָס עס איך נישט

אַלע אין וואַסער און אויף ברעג
גייען צוזאַמען אויף אַ וועג
אַז כ’וועל נישט עסן
פֿלייש – שוין פֿאַרגעסן
כ’בין וועגטאריש!

גיב מיר נאָר צימעס
קאָמפאָט ס’קיינמאָל נימאס
נישט קיין שום פֿיש!

דאָס איז פֿאַרוואָס
אמת איז דער שמועס
יינגלעך און מיידלעך
אָן פֿלייש איז פֿריילעך
גוט יאָר און געזינט
אָן אָדער מיט
געפֿילטע פֿיש!
יאָ!

Credits:
כתיבה וביצוע למהדרין: יעל יקל
Written and performed by YAEL YEKEL
תרגום ליידיש כי שם הוא פרופסור: ד”ר יניב גולדברג
Translation by YANIV GOLDBERG
הקלטה, מיקס, קולות של פיראוס: גור מורד
Recording, Mix & Background vocals by GUR MURAD
קלרינט מוכשר בד”צ: ליאור רונן
Clarinet: LIOR RONEN
כתיבה והפקת שיר מקורי: אלן מנקן והווארד אשמן
:Under the sea” – Original song writers and producers”
Alan Menken and Howard Ashman
זכויות שיר מקורי: וולט דיסני
Original song lable: Walt Disney

לוקיישן, תלבושות, הדרכת סנפירים והגשמת חלומות: עולם בת הים
Location and costumes: MERMAID ISRAEL
בתולות ליווי: אור יקל, ענת יקל, שיר קצנל
Tehila’s YAM MEIDLECH: OR YEKEL KATZENELL, ANAT YEKEL, SHIR KATZENELL
צילם ברטיבות: דביר חלמיש
Filmed by DVIR CHALAMISH
ערכה בחושך לבד: יעל יקל
Edited by YAEL YEKEL
קפה הוא לא הציע לי: רמי ויצמן
Moral support by RAMI WEIZMAN
איפור, טיח ושפריץ אפרול: מור וייס
Make-Up by MOR WEIS
אביזרים חמים מהתנור: תאטרון יידישפיל, מחסן אביזרים דפי ודרור
Props: YIDDISHPIEL THEATER, propsbox.co.il
גרפיקה וחיי נצח: דור שאול
Graphics design by DOR SHAUL
עיצוב לוגו פסיבי: עדי ריטר
Tehila’s logo design by ADI RITTER
תרגום לאנגלית אקטיבי: איתן קצנל
English translation EITAN YEKEL KATZENELL
תודה מכל הלבב פנימה ל:
פנינה יקל, יוני אילת, אורן רומן, יובל רפפורט, גילי גזית, לאה אידלסון
Special Thanks:
PNINA YEKEL, YONI EILAT, OREN ROMAN, YUVAL RAPAPORT, GILY GAZIT, LAIAH IDELSON

Sarit & Lorens | Personal management שרית ולורנס ניהול אישי

בצילומי הקליפ לא נעשה שימוש במוצרים מן החי
No animal products were used making this video

Leave a Reply

Your email address will not be published.